ผลงานที่ผ่านมา

I’m Chinatown

มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถในพื้นที่อาคารจอดรถ สามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้

ที่จอดรถ I'm chinatown

MRT สถานีเคหะฯ (E23)

มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถในพื้นที่อาคารจอดรถ สามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้

The Line Sansiri

มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM และ ระบบสแกนบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต สำหรับผู้มาติดต่อ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าออก และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Robinson Sukhumvit

มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถในพื้นที่อาคารจอดรถ สามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้

Robinson Samutprakarn

มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถในพื้นที่อาคารจอดรถ โดยมีความต้องการใช้ระบบทางเข้าแบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ และสามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้

Robinson Bangrak

มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถในพื้นที่อาคารจอดรถ สามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้

บริษัท รวมนครก่อสร้าง จํากัด

ผู้สร้างห้างสรรพสินค้า ZY WALK ที่สามย่าน มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถ ในพื้นที่อาคารจอดรถ โดยมีความต้องการใช้ระบบทางเข้าแบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ และสามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้

บริษัท บิสิเนส ๙๙๙ จำกัด

มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถ ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี และสามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

มีความต้องการระบบ CAR PARKING SECURITY ACCESS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้า และออกโรงกลั้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพร้อมภาพได้

The Sports Society Co., Ltd.

ผู้สร้าง COMMUNITY MALL “STADIUM ONE” ที่สามย่าน มีความต้องการระบบ CAR PARKING VALUE SYSTEM เพื่อสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการที่จอดรถ ในพื้นที่อาคารจอดรถ โดยมีความต้องการใช้ระบบทางเข้าแบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ และสามารถเช็คข้อมูลรายได้ จำนวนผู้มาใช้บริการ โดยแบ่งแยกชนิดของยานพาหนะย้อนหลังพร้อมภาพได้