JOWIT GLOBAL Profile

     บริษัท โจวิท โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบบริหาร จัดการที่จอดรถที่ทันสมัยแบบครบวงจร อาทิ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่จอดรถ, ระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ, ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ, ระบบจับป้ายทะเบียนรถ, ระบบถ่าย- ภาพใต้ท้องรถยนต์, ระบบออนไลน์ที่สามารถติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูลที่จอดรถได้แบบReal-time เป็นต้น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระบบได้ตามความต้องการของ ลูกค้า พร้อมทั้งมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา ประเมินรายได้ ความเสี่ยง และ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจที่จอดรถ

     เราจึงมุ่งมั่นเน้นการบริการที่ดีพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเราจะวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง เพื่อออกแบบระบบ สำหรับรองรับความต้องการที่หลากหลายให้กับลูกค้า ตั้งแต่ระดับที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สำนักงาน อาคาร ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และ ความพึงพอใจของลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุด

Jowit address

Reference Site

reference site

Send us a message