Car Parking System

Home/Car Parking System
Car Parking System2020-07-29T13:57:00+07:00

Parking System

หมดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่จอดรถ

เราเป็นผู้ให้บริการในระบบบริหารจัดการที่จอดรถแบบครบวงจร เพิ่มความสะดวกถูกต้อง และ
รวดเร็วในการบริหาร และจัดการระบบที่จอดรถ สามารถรองรับการขยาย หรือปรับเปลี่ยนระบบ
ได้ในอนาคต
ระบบบริหารที่จอดรถแบบอัตโนมัติ จะมีระบบคอมพิวเตอรทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางาน
ทั้งหมดผ่านระบบเครือข่าย (On-line) และสามารถเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดการทํางานต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง อาทิ แสดงเวลาการเข้า-ออกของรถ, ปริมาณรถที่เข้า-ออก, การคํานวณค่าบริการ
จอดรถ, การเก็บบันทึกป้ายทะเบียน และใบหน้าผู้ขับรถ, ป้องกันการสูญหายของรถ รวมทั้งสามารถ
นําเสนอรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์จัดการที่จอดรถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคง
สามารถทํางานต่อไปได้ แม้ระบบเครือข่ายเกิดปัญหา (Off-line)

บริการการออกแบบและติดตั้งระบบจัดการที่จอดรถ (Parking System)

– สำหรับอาคารสถานที่ ที่ยังไม่มีระบบที่จอดรถ
– ให้คำปรึกษา และพูดคุยเพื่อรับทราบความต้องการระบบ
– ออกแบบติดตั้งระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
– อบรมการใช้งานให้ผู้ดูแลระบบ
– บริการช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมง
– รองรับระบบเครื่องออกบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ
– รองรับระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนแบบอัตโนมัติ
– รองรับระบบตรวจสอบใต้ท้องรถแบบอัตโนมัติ
– รองรับระบบ Parking Guidance

ให้คำปรึกษาและซ่อมบำรุงที่จอดรถ (Maintenance)

– สำหรับอาคารสถานที่ ที่ระบบจัดการที่จอดรถไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
– ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาของระบบเดิมที่ใช้อยู่
– เข้าตรวจเช็คระบบให้กับสถานที่จอดรถ
– ออกแบบ และซ่อมบำรุงระบบให้กลับมาใช้งานได้
– อบรมการใช้งานให้ผู้ดูแลระบบ
– บริการช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมง

เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ให้กับพื้นที่จอดรถ และอาคารขนาดใหญ่ ใช้งานสะดวกสบาย ดูภาพผ่านมอนิเตอร์ได้คมชัด ละเอียด รวดเร็ว แม่นยำ และตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ได้หลายประเภท ตั้งแต่ รถเก๋ง, รถกระบะ และรถบรรทุก

– รองรับการตรวจจับใต้ท้องรถยนต์ที่มีความสูงตั้งแต่ 10-60 เซนติเมตร
– สามารถถ่ายภาพใต้ท้องรถยนต์ของรถยนต์ที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้ท้องรถยนต์ ที่ความเร็ว 10 กิโลเมตร/ ชั่วโมง
– สามารถถ่ายภาพใต้ท้องรถยนต์ของรถยนต์ที่วิ่งผ่านโดยอัตโนมัติ และแสดงภาพใต้ท้องรถยนต์บนหน้าจอภาพทันที
– ภาพใต้ท้องรถยนต์เป็นภาพสีแบบ 24 บิต มีความละเอียด 720 pixel ตามแนวขวางของภาพใต้ท้องรถยนต์
– สามารถขยาย (Zoom) และ เลื่อน (Scroll) ภาพใต้ท้องรถที่ถ่ายได้ เพื่อดูบริเวณที่สนใจ
– แสดงภาพใต้ท้องรถยนต์ พร้อมข้อมูล วันและเวลาที่ถ่ายภาพใต้ท้องรถ หรือ ภาพถ่ายผู้ขับรถยนต์ในจอภาพเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
– ค้นหา และพิมพ์รายงานเพื่อการตรวจสอบได้ โดยสามารถค้นหาได้จาก ช่วงของวันและเวลา (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี หรือระบุเป็นช่วงเวลา), หมายเลขทะเบียนรถยนต์, ผลการตรวจจับใต้ท้องรถยนต์ และ ผู้รับผิดชอบในการตรวจจับใต้ท้องรถยนต์

คุณสมบัติ License Plate Recognition System
1. สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้แบบ Real-Time โดยข้อมูลรถยนต์ที่อ่านและเก็บได้มีดังนี้
– หมายเลขทะเบียน : อ่านได้ทั้งตัวอักษร และตัวเลข พร้อมชื่อจังหวัด
– ชนิดป้ายทะเบียน
– ภาพรถ พร้อมป้ายทะเบียน
– ตำแหน่งของป้ายทะเบียนในภาพรถที่เก็บบันทึก
– วันที่ และเวลาที่อ่านป้ายทะเบียน
2. สามารถอ่านป้ายทะเบียน แบบปกติ และชนิดพิเศษ
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถจักรยานยนต์ (ตัวอักษร และตัวเลขสีดำ)
– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตัวอักษร และตัวเลขสีน้ำเงิน)
– รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ตัวอักษร และตัวเลขสีเขียว)
– รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (ตัวอักษร และตัวเลขสีแดง)
3. รองรับการอ่านป้ายทะเบียนที่ความเร็วของรถยนต์วิ่งที่ 150 กม./ชม. (ขึ้นกับคุณสมบัติเฉพาะของกล้อง และฮาร์ดแวร์ ซึ่งต่างจากชุดอุปกรณ์)
4. ใช้วิธี Recognition แบบหลายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความถูกต้องสูงสุด
5. มีรูปแบบการทำงาน 2 รูปแบบ
– ทำงานแบบต่อเนื่อง (Continuous Mode) โดยหา และอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ทันทีที่มีรถยนต์วิ่งผ่านกล้องถ่ายภาพ
– ค้นหา และอ่านป้ายทะเบียนเมื่อมีสัญญาณจากเซ็นเซอร์ (Sensor Triggering Mode)
6. ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.