ไม้กั้นอัตโนมัติของบริษัท TAU

AUTOMATIC BARRIER RBLO-X For booms up to 4 m
ไม้กั้นอัตโนมัติ จากอิตาลี มาพร้อมคุณสมบัติมีไฟที่ตัวไม้กั้น Boom led lights และเป็นมอเตอร์ DC มีแบตเตอรี่สำรองไฟ

800RBLO-X Rh/Lh DC ไม้กั้นระบบอัตโนมัติ, ตู้ไม้กั้น , ใช้สำหรับไม้กั้นรูปวงรีความยาว 4 เมตร, มาพร้อมกับบอร์ดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในตัว, รองรับการเปิดด้วยรีโมทและมีเครื่องสำรองไฟ ชุดสปริงกับไฟ LED ต้องซื้อแยกต่างหาก

800RBLO-IX Rh/Lh DC ไม้กั้นระบบอัตโนมัติ, ตู้ไม้กั้น , ใช้สำหรับไม้กั้นรูปวงรีความยาว 4 เมตร, มาพร้อมกับบอร์ดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในตัว, รองรับการเปิดด้วยรีโมทและมีเครื่องสำรองไฟ ชุดสปริงกับไฟ LED ต้องซื้อแยกต่างหาก
คุณลักษณะ • ใช้งานสำหรับที่พักอาศัยหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ • สำหรับไม้กั้นความยาวสูงสุด 4 เมตร • ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ • การใช้ขั้นสูง • ไม้กั้นเปิดได้เร็ว • สำหรับทางเข้าออกที่มีรถเข้าออกเยอะมาก • สามารถติดตั้งไฟ LED ลงในไม้กั้นได้

Reference Site

reference site

Contact Us