ไม่จำเป็นต้องกรีดลูป!
สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ดี!
ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับคุณภาพสูงซึ่งประกอบด้วยคลื่นไมโครเวฟและคลื่นอัลตราโซนิค เพื่อใช้ในการตรวจจับรถยนต์ด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบ FMCW Technology
ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใต้ดินหรือบนดินเพิ่ม
เนื่องจากไม่จำเป็นต้องกรีดลูปทำให้เวลาในการติดตั้งน้อยลง
ภายนอก
ระบบเซ็นเซอร์สามารถปรับเพื่อใช้งานภายนอกได้
การตรวจจับบุคคล
ระบบเซ็นเซอร์จะไม่ตรวจจับบุคคลแต่จะตรวจจับเฉพาะรถยนต์เท่านั้น

Reference Site

reference site

Contact Us